หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 59,558 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านหาร ประกาศแจ้งการตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่งนา หมู่ที่ 2
7 ธ.ค. 59
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านหัววัง-บ้านมาบด้วน ม.5-8
7 ธ.ค. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ กิจกรรมเดินรำลึกวันพ่อแห่งชาติ
7 ธ.ค. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา รายงานพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
7 ธ.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านมาบด้วน ม.8
7 ธ.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ เรื่อง ตรวจงานจ้าง จำนวน 2 โครงการ
7 ธ.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร โครงการก่อสร้างวางท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายแหลมสน ศาลา SML หมู่ที่ ๓
7 ธ.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
7 ธ.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร โครงการก่อสร้างวางท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายบ้านครูละมัย หมู่ 5 ต. สทิงหม้อ
7 ธ.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร โครงการจัดซื้อดินลูกรัง จำนวน ๑,๐๐๐ ลุกบาศก์เมตร
7 ธ.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังใหญ่ อบต.วังใหญ่ >>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
7 ธ.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
7 ธ.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังใหญ่ ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งหรี่-กม 56 ม.5 บ้านทุ่งหรี่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
7 ธ.ค. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา สถานศึกษาสังกัด อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
7 ธ.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร " Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส "
7 ธ.ค. 59
14

»ข้อมูลทั้งหมด 59,558 รายการ