หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,074 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ประจำปีงบประมาณ2558
25 พ.ย. 58
62
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าชะมวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
25 พ.ย. 58
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
25 พ.ย. 58
42
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย
25 พ.ย. 58
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
25 พ.ย. 58
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี งบประมาณ 2559
25 พ.ย. 58
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิดดินขนาดใหญ่ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
25 พ.ย. 58
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนไทยพุทธ โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
25 พ.ย. 58
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
25 พ.ย. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างอาคารค่าก่อสร้างลานกีฬา อ.ระโนด จ.สงขลา
25 พ.ย. 58
17
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อของขวัญของรางวัล
25 พ.ย. 58
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
25 พ.ย. 58
25
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
25 พ.ย. 58
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ทุ่งเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25 พ.ย. 58
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์
25 พ.ย. 58
20

»ข้อมูลทั้งหมด 42,074 รายการ