หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,226 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดสายวังเปรียง ถึงป่าห้าม หมู่ 5 ตำบลคู
28 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดสายโรงงานจูเต๊ะ ถึงไฟฟ้าแรงสูง หมู่ 2 ตำบลคู
28 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดสายบ้านนายอิสหาด ดีหมัด ถึงบ้านต้นเมา หมู่ 2 ตำบลคู
28 ก.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการถมลูกรังพร้อมบดอัดสายปอเน๊าะ ถึงบ้านนายสบ แสงมาก หมู่ 2 ตำบลคู
28 ก.ค. 60
1
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
27 ก.ค. 60
113
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างปรับปรุงขยายห้องขายตั๋ว สถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
154
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 1 จำนวน 2 โครงการ (กลุ่ม 4) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
126
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 1 จำนวน 2 โครงการ (กลุ่ม 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
143
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
27 ก.ค. 60
125
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 1 จำนวน 3 โครงการ (กลุ่ม 3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางควาย - บ้านโคกพันตันฯ
27 ก.ค. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดซื้อเครื่องดนตรี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ ของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
27 ก.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27 ก.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 60
14

»ข้อมูลทั้งหมด 66,226 รายการ