หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,232 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
25 ก.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E3
25 ก.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้าง
25 ก.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้าง
25 ก.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
25 ก.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
25 ก.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ราคากลาง โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2560
25 ก.ย. 60
4
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ฉลุง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
25 ก.ย. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจช่วยเหลืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
25 ก.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25 ก.ย. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
25 ก.ย. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านหาร
25 ก.ย. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟามร์มวัวตก ม.6 บ้านแซะ ต.สะกอม โดยวิธีพิเศษ
25 ก.ย. 60
1
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ชะแล้ ประกาศเทศบาลตำบลชะแล้ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
25 ก.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์-บ้านนายนำ สุวรรณรัตน์ ม.7 พรุโต๊ะคอน ต.สะกอม โดยวิธีพืเศษ
25 ก.ย. 60
1

»ข้อมูลทั้งหมด 68,232 รายการ