หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 58,304 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี ๒๕๖๐
28 ต.ค. 59
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง งดจัดงานกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อร่วมแสดงความอาลัย
28 ต.ค. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8 และหมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลโคกม่วง
28 ต.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปา หมู่ที่ 6 บ้านเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น
28 ต.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายจำเริญ-เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1
28 ต.ค. 59
14
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าชะมวง ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ต.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ 2559
28 ต.ค. 59
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
28 ต.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ราคากลาง โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2559 ชนิดถุง
28 ต.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง ให้ใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ของ อบต.ชุมพล
28 ต.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
28 ต.ค. 59
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
28 ต.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
28 ต.ค. 59
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28 ต.ค. 59
20
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2559
28 ต.ค. 59
10

»ข้อมูลทั้งหมด 58,304 รายการ